Laboratorium onderzoek

In laboratoriumonderzoek kennen wij een aantal tests, welke onderdeel uitmaken van de beeldvorming van uw gezondheidstoestand. Zo wordt tijdens het eerste consult een uitgebreid urineonderzoek verricht en afhankelijk van de klachten zo nodig ook op andere momenten. Verder doen wij zo nodig bloedonderzoek door middel van een vingerprik:

– Haemoglobinetest (ijzergehalte in het bloed)
– Cholesteroltest (totaalwaarde van de cholesterol)
– Glucosetest (glucosewaarde in het bloed)
– Homocysteïne
– Oxidatieve stress

Botdichtheid
Osteoporose komt meer en meer voor. Daarom kunnen wij vroegtijdig de botdichtheid meten met onze apparatuur voor ultrasone botmeting. Ook dat onderzoek doen wij ter plekke.

Urine
Wij onderzoeken de (ochtend)urine met een modern laboratoriuminstrument. Hierbij winnen wij informatie in over:
– leukocyten
– nitriet
– pH-waarde
– eiwitten
– glucose
– ketonen
– urobilinogeen
– bilirubine
– bloed

De testuitslagen geven een beeld van onder meer de lever- en galfunctie, de nierfunctie en mogelijk ziekteverwekkende en/of kwaadaardige processen welke er aan de orde kunnen zijn.

Ontlasting
In sommige gevallen is ontlastingsonderzoek nodig. Ook daar kunnen wij u – in samenwerking met een gespecialiseerd laboratorium – mee van dienst zijn.