EDUCTOR-SCIO

De Eductor-SCIO is een computergestuurd apparaat voor quantumbioresonantie. Het is ontwikkeld in de ruimtevaart. Het wordt onder meer gebruikt door de N.A.S.A.. Het kan in vier minuten tijd een zeer uitgebreide diagnose stellen en daarna een behandelingsplan opzetten en uitvoeren.

De behandelwijzen zijn heel gevarieerd: homeopathie, orthomoleculair, fytotherapie, acupunctuur en nog veel meer. Een van de uitzonderlijke kwaliteiten van deze apparatuur is, dat het in staat is om het programma tijdens het geven van therapie aan te passen aan de behoefte van degene die wordt behandeld. Het apparaat stimuleert de zelfgenezende krachten van het menselijk lichaam volgens de principes van de Quantum Bioresonantie en biofeedback.

Het diagnostisch proces is op deze site beschreven onder de knop: ‘diagnose en onderzoek’.

scio-mental-and-emotional-factorsIn ons dagelijks leven reageren wij voortdurend op alles om ons heen: het zoemen van een insect, de sfeer in een kamer, menselijke emoties, enzovoort. Al  deze verschijnselen zijn zichtbaar als energiebeelden. Dat houdt in dat ze meetbaar zijn en daar komt de Eductor apparatuur om de hoek kijken. Dat is in staat om onze energiebeelden te meten, analyseren waar verstoringen aanwezig zijn. Eventuele problemen worden zo razendsnel opgespoord en behandeld. De behaalde resultaten kunnen direct worden gecontroleerd.

Behandeling
Na de diagnose wordt de behandeling meteen gestart. Omdat ieder mens uniek is, vraagt ieder lichaam een specifieke behandeling. De Eductor speelt daar op in en is zo een schakel in de samenwerking tussen therapeut en patiënt. Zo worden soms bijvoorbeeld adviezen gegeven over voedingsgewoonten en levensstijl. Na de behandeling ontvangt u een rapport zoals u hierboven ziet. Het geeft u informatie  over uw gezondheidssituatie van dit moment.

Het werkt via homeopathische en fytotherapeutische activering. Er is keuze uit een palet van meer dan 8000 homeopathische en kruiden remedies, waaronder ook Oriëntaalse kruiden, om het lichaam te stimuleren haar oorspronkelijke functies op te pakken.
Verder vindt de wervelkolom energie evaluatie plaats. Energetische storingen in de wervelkolom worden gedetecteerd en behandeld. Door gebruik te maken van electro-acupunctuur en meridiaan therapie worden de acupunctuurmeridianen in evenwicht gebracht. Ook kan de behandeling aspecten bevatten uit de P.N.I. (Psycho Neuro Immunologie), gekoppeld aan Orthomoleculaire geneeskunde.Dit is een kleine greep uit de vele mogelijkheden. Het geheel is meer dan de som der delen. Alles werkt immers op elkaar in. Met de SCIO Eductor kan alles worden onderzocht. Alles kan helpen om sterk en gezond te worden en zo gezond mogelijk te blijven.

Energetische storingen, die mogelijk ziektes tot gevolg zouden kunnen hebben kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd.

Wat kan de Eductor-SCIO, een willekeurige greep uit de mogelijkheden:

Stressbehandeling
Voedingstherapie

Bio-resonantietherapie etc.
Desensibilisatie van Allergieën
Electro acupunctuur therapie
Fytotherapie
Homeopathische therapie
Huidtherapie
Kindertherapie ADHD en ADD
Kleurentherapie
Orthomoleculaire therapie
Neuro-linguistische programmering
Rife frequenties
Trivector aanpassingstherapie
Wervelkolomenergie therapie
en nog veel meer…

Geschiedenis en ontwikkeling
Door wetenschappers als Einstein, Volta, Ampère, Ohm en anderen, werden tabellen aangelegd en meetkundige reeksen opgesteld om de biologie beter te begrijpen. Wetten werden gecodeerd middels elektrische reacties. Zo deed de elektronica haar intrede in de biologie zoals sinds een aantal jaren de computer. Steeds meer wetenschappers toonden belangstelling voor tot dan toe ongekende zaken als resonantiefrequenties, elektrische energie en stroompatronen. In de vijftiger jaren breidde het onderzoek naar ‘lichaamselektriciteit’ zich steeds meer uit en weldra werd in steeds bredere kring geaccepteerd dat mensen baat konden hebben bij elektrische stimuli.

De Amerikaanse professor Bill Nelson – wiskundige, scheikundige, natuurkundige, arts (zowel allopatisch als homeopathisch), acupuncturist en elektronicawetenschapper – heeft de Quantum therapie ontwikkeld. De techniek staat nooit stil. Zijn QXCI spacelab programma’s worden dan ook doorlopend verfijnd en uitgebreid. QXCI is de afkorting van Quantum Xiron Consciousness Interventions.